Aktualności

15 czerwca 2023

Apel Związku Powiatów Polskich - wzmocnić samowystarczalność energetyczną samorządów

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Karpaczu zaapelowano o wzmocnienie samodzielności energetycznej samorządów.

Zdaniem zgromadzonych, wojna, która toczy się w Ukrainie, uzmysłowiła jak bardzo współczesne funkcjonowanie państwa i społeczeństwa jest uzależnione od dostępu do nieprzerwanych dostaw energii. Receptą na to jest stworzenie rozproszonego systemu produkcji i dystrybucji energii, tak, by w razie kryzysowych sytuacji, był on w stanie utrzymać dostawy. Jako przykłady elementów takiego systemu wymieniono farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, biogazownie oraz zakłady termicznego przetwarzania odpadów.

Jednocześnie zauważono, że taki system powinien należeć do zadań samorządu lokalnego i to przede wszystkim samorządu powiatowego, gdyż dopiero w ramach obszaru funkcjonalnego miasta jest możliwe zbilansowanie produkcji i konsumpcji energii.

Ponadto, w stanowisku zaapelowano, by co najmniej połowa, jak nie większość, środków uzyskiwanych przez Polskę w ramach tzw. sprzedaży praw do emisji powinna trafiać bezpośrednio do samorządów w celu podnoszenia efektywności energetycznej i cieplnej oraz utrzymywania lokalnych sieci dystrybucji. Mechanizm ten powinien gwarantować projektowany Fundusz Transformacji Energetyki.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się TUTAJ.