Aktualności

24 czerwca 2023

Raport o sytuacji finansowej szpitali powiatowych i apel do władz państwowych

Podczas Ogólnopolskiego spotkania Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów szpitali, które odbyło się 23 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, został zaprezentowany raport zatytułowany „Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”. 

Tegoroczną edycję Ogólnopolskiego spotkania Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali zorganizowały wspólnie Ogólnopolskie Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Związek Powiatów Polskich oraz m. st. Warszawy.

Samorządowcy, menedżerowie szpitali i decydenci

W spotkaniu, które rozpoczęły wystąpienia prezesa Zarządu ZPP Andrzeja Płonki, prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych Waldemara Malinowskiego oraz wiceprezydent m. st. Warszawy Renaty Kaznowskiej, wzięło udział wielu samorządowców oraz przedstawicieli kadry zarządzającej szpitali powiatowych z całej Polski. Nie zabrakło też liderów opinii i decydentów. Wśród nich - wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romana Topór-Mądrego, dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego NFZ Dariusza Jarnutowskiego oraz przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krysytyna Ptok. 
 
Trudna sytuacja szpitali powiatowych

Podczas wydarzenia został zaprezentowany raport pt. "Sytuacja finansowa szpitali powiatowych w świetle nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych". Dokument opracował zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Eweliny Nojszewskej.

Poszczególne części raportu zaprezentowały jego współautorki. I tak wystąpienie prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej dotyczyło zmiany wysokości i struktury przychodów szpitali powiatowych, w tym szpitali miast na prawach powiatu w 2022 r., finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie wyniki finansowe szpitali w latach 2021-2022 zaprezentowała Katarzyna Sekuła – specjalista ds. analiz w Biurze Związku Powiatów Polskich. Wpływ wdrożenia Rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na kondycję finansową omówiła r. pr. Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich. A potencjalne skutki wdrożenia  Rekomendacji Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przedstawiła Dorota Gołąb-Bełtowicz – zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

Pełna treść raportu jest dostępna poniżej.

Apel do władz państwowych

Podczas spotkania przedstawiono Apel do władz państwowych w sprawie sytuacji w sektorze ochrony zdrowia. Postanowiono, że dokument te zostanie przekazany do wszystkich instytucji odpowiadających za sytuację w sektorze ochrony zdrowia oraz podmiotów zainteresowanych tym obszarem.

Pełna treść apelu jest dostępna poniżej.

GALERIA zdjęć z tego wydarzenia dostępna jest TUTAJ.


Załączniki