Aktualności

20 września 2023

Kadry i płace w oświacie - przegląd wybranych zmian prawnych w 2023 r. - bezpłatne szkolenie, 5 października 2023 r., online

Bieżący rok obfituje w zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Co więcej - placówki oświatowe dotknie nie tylko rewolucja w prawie pracy, ale także wiele zmian branżowych. Nowe przepisy budzą wiele wątpliwości i pytań związanych z tym jak je praktycznie wprowadzić do szkół i przedszkoli oraz innych jednostek zatrudniających nauczycieli i pracowników administracji.

5 październka 2023 r., o godz. 10:00 odbędzie się BEZPŁATNE SZKOLENIE pt. „Kadry i płace w oświacie - przegląd wybranych zmian prawnych w 2023 r.”

W trakcie szkolenia omówione zostaną wybrane zmiany przepisów w 2023 r. m.in.:

 • Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586),
 • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w 2023 r. po zmianie przepisów,
 • Wyrównanie świadczeń urlopowych nauczycieli,
 • Zmiany w zakresie sposobu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • Jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej a podstawa naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów,
 • Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego - badania okresowe, szkolenia BHP, ważność orzeczeń o niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy, zaległy urlop wypoczynkowy,
 • Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego po zmianach – wybrane problemy i wątpliwości,
 • Urlop opiekuńczy i zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych - wpływ zwolnienia od pracy na wysokość wynagrodzenia i podstawę wymiaru zasiłku,
 • Praca zdalna w placówkach o oświatowych. 

Szkolenie skierowane jest do:

 • specjalistów ds. kadr i płac na poziomie pojedynczej jednostki oświatowej, jak i na poziomie Centrów Usług Wspólnych (CUW)
 • dyrektorów jednostek oświatowych
 • dyrektorów CUW lub dyrektorów Wydziałów Edukacji

Szkolenie poprowadzi:

 • Barbara Tomaszewska - doradca podatkowy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie => https://bit.ly/45THzD5