Aktualności

25 września 2023

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu

Związek Powiatów Polskich zachęca do wzięcia udziału w tegorocznej edycji prestiżowego OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU. Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego:

 • powiaty do 60 tys. mieszkańców;
 • powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
 • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców;
 • miasta na prawach powiatu.

Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w siedmiu grupach tematycznych takich jak:

 1. ROZWÓJ I FUNDUSZE,
 2. POLITYKA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA,
 3. EDUKACJA, KULTURA I SPORT,
 4. SAMORZĄD NA RZECZ MIESZKAŃCÓW,
 5. DZIAŁANIA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE,
 6. DZIAŁANIA EKOENRGETYCZNE I PROEKOLOGICZNE,
 7. DZIAŁANIA PROMOCYJNE.

Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "DOBRY POLSKI SAMORZĄD".
Samorządy mogą otrzymać także specjalne wyróżnienie "SUPER POWIAT" lub "SUPER MIASTO", jeżeli JST uzyska największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych – co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu danego samorządu.

Ranking trwa do końca roku.

Nagrody za udział w rankingu wręczane są corocznie na gali podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Udział w rankingu jest BEZPŁATNY.

Zgłoszenia do poszczególnych punktów zgodnie z regulaminem należy przesyłać na adres: ranking@zpp.pl

Aktualne regulaminy oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://ranking.zpp.pl/