Aktualności

28 października 2023

Relacja z październikowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Źródła finansowania zadań związanych z uproszczonymi audytami budynków oraz konieczność zwiększenia środków na programy związane ze utylizacją azbestowych dachów były głównymi tematami posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 25 października 2023 r.

Obradom współprzewodniczyli wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz Cichy.

Na początku posiedzenia sekretarz Komisji Marek Wójcik przywitał nowych członków komisji reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS), a także Związek Samorządów Polskich (ZSP). Skład komisji został rozszerzony w związku z zapisami znowelizowanej niedawno ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Źródła finansowania uproszczonych audytów energetycznych

Pierwszym tematem poruszonym podczas posiedzenia było finansowanie zadań związanych z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych. Marek Wójcik, zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadziła dodatkowe obowiązki dla samorządów, wskazując że źródłem ich finansowania będą wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Minęły dwa lata a środków na realizację uproszczonych audytów nadal nie ma. Dlatego też na posiedzeniu Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska, strona samorządowa skierowała prośbę do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, by Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wprowadził ogólnopolski program, który będzie wspierał samorządy terytorialne w zakresie realizacji zadań zawartych w tej ustawie, w tym w szczególności opracowania uproszczonych audytów energetycznych. 

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.