Aktualności

16 listopada 2023

Forum Bankowo-Samorządowe 2023

14 grudnia 2023 r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego organizowanego przez Związek Banków Polskich przy współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Hasło tegorocznego wydarzenia to "Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju". Podczas Forum omówione zostaną najistotniejsze tematy dotyczące współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań.

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostanie opracowanie dot. stanu finansów sektora samorządowego w Polsce w 2023 r. Jednym z głównych punktów rozmów będzie analiza i dyskusja nad współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem bankowym w kontekście finansowania lokalnych projektów i inwestycji. Razem z ekspertami i liderami sektora bankowego i samorządowego omówione zostaną skuteczne strategie finansowania oraz sposoby, w jakie banki mogą wspierać samorządy w realizacji ich celów rozwojowych. Blok tematyczny „Lokalne Ambicje, Globalne Wyzwania: Samorządy i Banki na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości” będzie poświęcony analizie zrównoważonego rozwoju i globalnych wyzwań, które mają wpływ na lokalne społeczności, gdzie omówiona będzie kwestia, jak samorządy i banki mogą pracować razem, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, dbając o równowagę między potrzebami teraźniejszości a długoterminowymi aspiracjami. Forum będzie również miejscem debaty nt. cyfrowych finansów dla efektywniej administracji. Podczas tego bloku uczestnicy skupią się na omówieniu wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu finansami samorządowymi. Zaproszeni goście debatować będą nt. innowacji w obszarze cyfrowych finansów, które mogą przyczynić się do efektywnej administracji, zwiększonej przejrzystości i usprawnienia procesów finansowych. Ostatni blok tematyczny poświęcony będzie finansowaniu samorządowych projektów unijnych, w tym dyskusji nad szansami i wyzwaniami idącymi z nową perspektywą unijną.

Forum Bankowo-Samorządowe 2023 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami samorządowymi, przedstawicielami sektora bankowego oraz ekspertami związanymi z rozwojem lokalnym. Celem organizatorów jest stworzenie przestrzeni dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Zachęcamy liderów samorządowych (marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz skarbników i dyrektorów ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców, regulatorów oraz przedstawicieli okołosamorządowych i okołobankowych, do wzięcia udziału w tym istotnym wydarzeniu.

Udział w Forum jest bezpłatny. 

Więcej szczegółów w tym formularz rejestracyjnych dostępnych jest TUTAJ.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 
REJESTRACJA