Aktualności

27 listopada 2023

Planowanie działalności z uwzględnieniem dokumentów strategicznych jednostki - bezpłatne szkolenie, 7 grudnia 2023 r., online

W ramach IV cyklu "Kontrola Zarządcza pod lupą" zachęcamy do udziału w ostatnim już BEZPŁATNYM szkoleniu  pt. „Planowanie działalności z uwzględnieniem dokumentów strategicznych jednostki”, które odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o  godzinie 10:00.

Proces planowania – wyznaczania celów, mierników i zadań jest filarem systemu kontroli zarządczej. Zgodnie ze standardami kontroli zarządczej cele i zadania jednostki należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Jak ten proces powinien wyglądać w praktyce, aby dotyczył realizacji strategii, a nie był procesem „obok”? Zgodnie z zapowiadanymi zmianami legislacyjnymi już niedługo każda gmina będzie miała obowiązek posiadania strategii. Jest to dokument, który może być a nawet powinien być punktem wyjścia dla przygotowania planu działalności. 

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jak skutecznie przeprowadzić proces planowania w jednostce?
  • Jak określić cele, mierniki  i zadania?
  • Jaka jest rola dokumentów strategicznych przy planowaniu i jak w praktyce się do nich odnieść?

Szkolenie adresowane jest do:

  • Pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych w tym:
  • Włodarzy i Kierowników urzędów,
  • Sekretarzy, 
  • Skarbników
  • Audytorów wewnętrznych,
  • Compliance oficerów,
  • Koordynator ds. kontroli zarządczej

Szkolenie poprowadzi:
Patrycja Szulin - Audytor wewnętrzny CGAP. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni praktyk w zakresie kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością. Od 2001 r. zawodowo związana z administracją samorządową, a od 2014 r. audytor wewnętrzny CGAP.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie => https://bit.ly/3uxohpd
 
Zapraszamy w szczególności osoby, które do tej pory nie zapisały się na IV edycję cyklu "Kontrola Zarządcza pod lupą".
Uczestnicy cyklu otrzymują dostęp do nagrań ze wszystkich 3 wydarzeń:

▶ DEBATA online z samorządowcami:
Tytuł: "Kontrola zarządcza w praktyce działalności jednostek samorządu terytorialnego"
Debata odbyła się: 26.09.2023 

▶Szkolenie nr 1:  
Tytuł: "Zarządzanie ryzykiem w jednostce – podział ról i odpowiedzialności w procesie"
Prelegent: Agata Nitka
Szkolenie odbyło się: 27.10.2023 r.