Aktualności

22 lutego 2024

Relacja z lutowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz sprzedaż zalegającego węgla były głównymi tematami posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 20 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Z ramienia Związku Powiatów Polskich udział wzięli: Jan Grabkowski - Wiceprezes ZPP, Starosta Poznański; Rudolf Borusiewicz - Dyrektor Biura ZPP oraz Jego Zastępca Grzegorz Kubalski.

Na początku spotkania głos zabrał Michał Krawczyk, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, który po raz pierwszy uczestniczył w posiedzeniu Komisji. - Chciałbym Państwu zagwarantować w imieniu polskiego parlamentu, ale przede wszystkim mojej komisji, że będziemy z wielką uwagą podchodzić do wszystkich projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego, które będą do nas wpływać. Będziemy również z ogromną uwagą i szacunkiem podchodzić do państwa stanowisk i opinii dotyczących projektów ustaw. Obiecuję, że jeżeli będą to projekty ustaw, które nie będą wcześniej konsultowane, bo na przykład będą projektami poselskimi, to oczywiście zgodnie z regulaminem sejmu, będę je kierował do zaopiniowania przez stronę samorządową. Liczę na współpracę w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wspólnie ze stroną samorządową, dla dobra i przywrócenia godności polskich samorządów.

Głównym punktem obrad było odniesienie się strony rządowej do wniosków strony samorządowej zgłoszonych na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 31 stycznia 2024 r.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.