Aktualności

10 kwietnia 2024

Zasady techniki prawodawczej - bezpłatne szkolenie, 16 maja br.

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online, dedykowane pracownikom JST, zatytułowane "Zasady techniki prawodawczej", które odbędzie się 16 maja br.

Zasady techniki prawodawczej zawierają przepisy prawne, które kształtują zasady właściwego przygotowania, w tym redagowania, aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznie obowiązującego. Przepisy te również dotyczą w określonym zakresie projektów aktów prawa miejscowego. Naruszenie tych zasad może prowadzić do istotnych problemów związanych ze stosowaniem prawa, w tym z jego interpretacją i zrozumieniem, jak również do stwierdzenia niezgodności danego aktu prawa miejscowego bądź konkretnych jego przepisów prawnych z ustawą. Aby zapobiec tak doniosłym konsekwencjom i przybliżyć obowiązujące reguły legislacyjne, Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom samorządowym, poświęcone zasadom techniki prawodawczej przy konstruowaniu aktów prawa miejscowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 13 maja 2024 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.


Załączniki