Aktualności

10 kwietnia 2024

"Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym - analiza wieloaspektowa" – bezpłatna konferencja, 15 maja br.

Zachęcamy wszystkich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, liderów społecznych, naukowców oraz zainteresowanych praktykami w zarządzaniu samorządem lokalnym do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania zarządzania samorządem lokalnym – analiza wieloaspektowa”. Wydarzenie to odbędzie się 15 maja 2024 r. w Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i będzie miało charakter hybrydowy, umożliwiając uczestnictwo zarówno osobiście, jak i online.

Głównym celem konferencji jest stworzenie platformy dla prezentacji badań naukowych, dobrych praktyk oraz inicjowanie dyskusji na temat przemian społecznych i wprowadzania nowoczesnych działań w społecznościach samorządowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Konferencja ma na celu również umożliwienie dialogu między naukowcami a praktykami w celu identyfikacji czynników determinujących współczesny rozwój społeczno-gospodarczy na różnych poziomach przestrzennych. Ważnym aspektem jest także multidyscyplinarny charakter konferencji, otwarty na perspektywy zarówno nauk humanistycznych i społecznych, jak i ścisłych.

Zachęcamy do aktywnego udziału poprzez prezentację własnych badań oraz dobrych praktyk zrealizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Wszystkie prezentowane wyniki badań zostaną opublikowane w monografii, co stanowi doskonałą okazję do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerszą publicznością.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Aby wziąć udział w konferencji lub uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony wydarzenia: https://ujw.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa/

Dodatkowe zapytania można kierować do dra Jana Walczaka, głównego organizatora konferencji, dostępnego pod adresem e-mail: j.walczak@ujw.pl