Aktualności

11 kwietnia 2024

Dwadzieścia pięć rozmów na dwudziestopięciolecie powiatów w Polsce

Z okazji 25. rocznicy usamorządowienia powiatów w Polsce, Związek Powiatów Polskich wydał wyjątkową publikację zatytułowaną "Dwadzieścia pięć rozmów na dwudziestopięciolecie powiatów w Polsce". Książka ta jest zbiorem interesujących wywiadów z 25 kluczowymi postaciami, które były nie tylko świadkami, ale również aktywnymi uczestnikami procesu reaktywacji polskich powiatów po latach ich nieobecności w administracyjnym krajobrazie Polski. To opowieści o determinacji, zmianach i wyzwaniach, które towarzyszyły procesowi usamorządowienia.

Każdy wywiad to osobna historia, rzucająca światło na indywidualne doświadczenia i życiowe ścieżki rozmówców. Od miejsca urodzenia, poprzez edukację, aż po zaangażowanie w życie samorządowe i społeczne, te narracje malują barwny obraz współczesnej historii lokalnej samorządności w Polsce.

Publikacja ta nie tylko dokumentuje początki współczesnych powiatów, ale również podkreśla rolę, jaką polscy samorządowcy odegrali w tym procesie. Przedstawia ich jako ludzi z krwi i kości, którzy ze swoimi doświadczeniami, marzeniami i wyzwaniami kształtowali lokalną demokrację.

Inicjatywa ta została zrealizowana we współpracy Związku Powiatów Polskich z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, co jeszcze bardziej podkreśla jej naukowy i edukacyjny wymiar. Projekt ten stanowi również zwieńczenie dwóch inicjatyw studenckich - "Samorządowe Archiwum Mówione", wspieranych przez środki z IDUB. To pokazuje, jak ważna jest praca zbiorowa i współpraca między różnymi instytucjami oraz pokoleniami w dokumentowaniu i zrozumieniu naszej wspólnej historii.

"Dwadzieścia pięć rozmów na dwudziestopięciolecie powiatów w Polsce" to nie tylko hołd dla tych, którzy przyczynili się do odbudowy polskiego samorządu powiatowego, ale również cenna lekcja historii, pokazująca, jak ważne są lokalne wspólnoty dla ogólnokrajowego rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
 


Załączniki