Aktualności

12 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej KWRiST

11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dominował temat rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

Do połowy kwietnia trwają konsultacje społeczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Niezależnie od tego trybu, tematem zmian w KPO zajmowały się poszczególne Zespoły Komisji Wspólnej, na których omawiano szczegółowe uwagi do poszczególnych obszarów. Zadaniem Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej było podsumowanie tej dyskusji i wydanie ostatecznej opinii (Zespół miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej). Minister Jacek Protas na wstępie zaznaczył, że w części uwag proponowano wprowadzenie nowych interwencji, reform czy inwestycji. Wyjaśnił, że ponieważ strona rządowa pracuje tylko nad zmianami i nie ma przestrzeni do pisania KPO od nowa, takie uwagi nie mogły zostać uwzględnione. Zaznaczył też, że sporo propozycji, tam gdzie było to możliwe, zostało uwzględnionych. Ostatecznie po dyskusji strona samorządowa uzgodniła projekt tego dokumentu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.