Aktualności

18 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

Ustalenie wysokości kaucji za opakowania oraz dosyć zażarta dyskusja na temat kategoryzacji zadania starosty w postaci decyzji o odstrzale redukcyjnym – tym między innymi zajął się Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na swoim kwietniowym posiedzeniu.

Na wstępie posiedzenia we wtorek 16-tego kwietnia poparto pakiet 18 rozporządzeń dotyczących specjalnych obszarów ochrony siedlisk, przy czym Ministerstwo ma jeszcze przesłać stronie samorządowej informację dotyczącą konsultacji z gminami objętymi tymi regulacjami.

Następnie podjęto dyskusję na temat projektu ustawy o obiekcie Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska, którego założenia przedstawiono w Senacie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniło, że nie jest to projekt, który przygotowywało ani niespecjalnie go popiera, gdyż ma własne plany. Celem rządu ma być ujednolicenie zarządzania terenem parku, najpierw poprzez ustalenie Zintegrowanego Planu Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Natomiast ogólnym dążeniem jest stworzenie tzw. „Konstytucji dla Białowieży”, która miałaby zagwarantować utrzymanie przez tereny Puszczy symbolu UNESCO. Na pytanie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich w jakiej formie (np. ustawy) miałaby być „Konstytucja” nie uzyskano konkretnej odpowiedzi, ale zintegrowany plan miałby stanowić jego podstawę. Ministerstwo chce przedłożyć odpowiednie dokumenty do konsultacji jeszcze w tym półroczu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.