Aktualności

19 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

uż drugi raz w tym miesiącu obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST. Co opiniowano i o czym debatowano na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2024 r.? Zapraszamy do lektury.

Opiniowane projekty

Pod opiniowanie Zespołu poddano 4 projekty aktów prawnych, tj.:

  1. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8) – Zespół nie wydał opinii i przełożył procedowanie projektu na majowe posiedzenie,
  2. projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7) – w tym przypadku odstąpiono od opiniowania, a opinia ma zostać wydana na posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 23.04.2024 r.,
  3. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń – opinia pozytywna,
  4. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego – opinia pozytywna.

Sprawy różne – co z Polskim Ładem?

Jednym z punktów spraw różnych był wniosek Związku Miast Polskich o przedstawienie informacji dotyczących prac komisji rozpatrującej wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.