Aktualności

24 kwietnia 2024

Relacja z kwietniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Planowane działania w celu przeciwdziałania wzrostowi cen energii elektrycznej, 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, finansowanie pielęgniarek w DPS i zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – to główne tematy posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 23 kwietnia w siedzibie MSWiA w Warszawie.

Posiedzeniu współprzewodniczyli Tomasz Szymański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina i Wiceprezes Związku Miast Polskich.

Podczas posiedzenia Komisji Związek Powiatów Polskich reprezentowali: Lucyna Sokołowska, Członkini Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz, Dyrektor Biura ZPP i Adrian Pokrywczyński, ekspert działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz ZPP.

20 lat Polski w Unii Europejskiej

Posiedzenie KWRiST rozpoczęło się od deklaracji samorządów dotyczącej 20 rocznicy przystąpienia Polski do UE. Współprzewodniczący Krzysztof Żuk odczytał deklarację samorządów terytorialnych, w której podkreślono ogromną wagę tego wydarzenia oraz zaznaczono jak ważne jest członkostwo Polski w UE dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Obecna na posiedzeniu Komisji Wiceminister Spraw Zagranicznych Anna Radwan-Röhrenschef zaznaczyła jak ważną rolę w kształtowani wspólnoty odgrywają samorządy i że powyższa deklaracja pozostanie w annałach jako wyraz solidarności.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.