Aktualności

25 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Dwa posiedzenia Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST, opiniowanie jednego projektu w trybie obiegowym, opiniowanie zmian w KPO, akredytacja podmiotów leczniczych, problemy z dyżurami aptecznymi – tak w skrócie można opisać to co działo się w kwietniu w legislacji w obszarze polityki społecznej i zdrowia.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 9 kwietnia br. Niestandardowy termin wynikał z konieczności opiniowania zmian w KPO. Do rewizji KPO Związek Powiatów Polskich zgłosił przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące zbyt optymistycznego scenariusza wdrażania niektórych reform (nowa ustawa o rynku zatrudnienia oraz wdrożenie obligatoryjnych standardów w żłobkach), jednocześnie wyraził zadowolenie z propozycji odejścia od twardych zapisów dotyczących wprowadzenia ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa wskazując, że potrzebne są zmiany w mechanizmach finansowania ochrony zdrowia Związek zwrócił też uwagę, że szkoleniami, o których mowa w opisie reformy, dotyczącymi zarządzania w sektorze ochrony zdrowia powinny być objęte osoby pracujące w roli nadzorujących podmioty lecznicze (ta uwaga została uwzględniona). Zastrzeżenia budziło natomiast ograniczenie reformy dotyczącej opieki długoterminowej. Przedstawiciele strony rządowej wyjaśnili, że terminy wdrożenia reform oraz ograniczenie niektórych reform są konieczne, jeżeli Polska chce sięgnąć po środki KPO. Ostatecznie Zespół zaopiniował rewizję KPO pozytywnie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.