Aktualności

6 maja 2024

Klub Miast Przyszłości: System Monitorowania Usług Publicznych

Współcześnie samorządy stają przed licznymi wyzwaniami, które wymagają podejmowania trafnych decyzji w obszarze polityki publicznej, rozwoju infrastruktury oraz efektywnej alokacji zasobów. W kontekście dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych i rosnących oczekiwań społeczności lokalnej, kluczowym czynnikiem staje się wykorzystanie danych i statystyk publicznych jako solidnego fundamentu dla podejmowania decyzji.

Dlatego też zapraszamy na Klub Miast Przyszłości organizowany przez PFR dla Miast, który odbędzie się w dniu 23 maja o godzinie 11:00 i będzie poświęcony Systemowi Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).

To wartościowe narzędzie, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny, stanowi doskonałą pomoc dla samorządowców w prowadzeniu analiz dotyczących swojej gminy oraz umożliwia porównania z innymi gminami o zbliżonych parametrach, czyli prowadzenia benchmarkingu między JST. Dodatkowo, otwarty interfejs API SMUP umożliwia automatyczne pobieranie danych i metadanych z Systemu Monitorowania Usług Publicznych do innych systemów informatycznych. To oznacza, że informacje dotyczące świadczonych usług publicznych mogą być łatwo integrowane z różnymi narzędziami i aplikacjami.

W ramach szkolenia Marek Pieniążek z Departamentu Innowacji Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzi nas w tajniki działania SMUP. Natomiast przedstawiciele korporacji samorządowych – Tomasz Potkański i Sławomir Wysocki ze Związku Miast Polskich oraz Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich – opowiedzą o potencjalnych wykorzystanych tego narzędzia w samorządach.

Link do zapisów na wydarzenie: https://www.interankiety.pl/f/KAGqEwZ0