Aktualności

15 maja 2024

Echa z prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST

Jak zwykle sprawy różne – tj. temat zmiany zasad uzyskiwania lekarzy z Ukrainy prawa wykonywania zawodu w Polsce oraz temat opieki geriatrycznej zdominowały majowe posiedzenie Zespołu Zdrowia, który odbył się 13 maja br. w Warszawie.

Centrów zdrowia 75+ (w najbliższej przyszłości) raczej nie będzie

Pomimo wejścia w życie 5 miesięcy temu ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, która nakłada m.in. na powiaty nowe zadania, Minister Zdrowia nie podpisała rozporządzenia wykonawczego do ustawy, nie powołała Krajową Radę do Spraw Opieki Geriatrycznej, nie zmieniono również programu inwestycyjnego, który umożliwiłby sfinansowanie utworzenia centrów zdrowia 75+ z Funduszu Medycznego. Poza powiatami, które zgłosiły chęć utworzenia centrów lub porozumiały się w tej sprawie z sąsiednimi samorządami i wojewodami, którzy te zgłoszenia przyjmowali, nikt specjalnie nie przejął się tym, że ta ustawa obowiązuje. Innymi słowy mamy martwe przepisy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.