Aktualności

17 maja 2024

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

15 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół zrealizował następujący porządek obrad:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia - opinia pozytywna.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.