Aktualności

18 maja 2024

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST

16 maja 2024 r. obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST.

Pakiet rozporządzeń

Pod opiniowanie Zespołu poddano projekty rozporządzeń przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Bezwarunkową opinię pozytywną uzyskał jedynie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie doskonalenia techniki jazdy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.