Aktualności

16 maja 2024

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

Majowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (ZAPiBO) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego objęło dwa tematy.

Planowy punkt obrad dotyczył powołania zespołu ds. straży gminnych. Obradujący zgodzili się, że zespół warto stworzyć, jednak po krótkiej dyskusji zdecydowano, że o tym czy będzie to oddzielny zespół (stały lub doraźny) w ramach KWRiST zdecyduje już Komisja na najbliższym posiedzeniu plenarnym. Początkowo miano bowiem opiniować projekt uchwały KWRiST powołujący oddzielny zespół, ale pojawiły się głosy, że być może lepszym pomysłem jest funkcjonowanie takiej grupy w ramach już istniejącego Zespołu Administracji, skoro i tak tematyka obejmuje bezpieczeństwo i porządek publiczny, a potencjalne projekty aktów prawnych trafiałyby na ZAPiBO.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.