Aktualności

17 maja 2024

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

Obradował Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Na majowym posiedzeniu Zespół wydał pozytywne opinie dotyczące:

  1. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
  2. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych
  3. projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.