Aktualności

22 maja 2024

Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST - bezpłatne szkolenie, 17 czerwca 2024 r.

II i III kwartał roku to czas przygotowań do inwentaryzacji, która w większości jednostek odbywa się w pod koniec roku. Przygotowanie się do inwentaryzacji stanowi najważniejszy jej etap, bowiem bez właściwego przygotowania, wykonanie faktycznych prac już w tracie jej trwania może okazać się niemożliwe i narazić jednostkę na ryzyko odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przeprowadzenie czy rozliczenie.

W celu ułatwienia Państwu pracy zapraszamy na bezpłatny webinar online, podczas którego nasz ekspert omówi na co zwracać uwagę w procesie przygotowania do inwentaryzacji 2024.

Temat szkolenia: „Przygotowanie do inwentaryzacji 2024 w jednostkach budżetowych i JST”

Termin: 17 czerwca (poniedziałek), godz. 12:00

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jakie są formalne podstawy inwentaryzacji,
 • Odpowiemy na pytanie jakie elementy są ważne w procesie przygotowania do inwentaryzacji,
 • Otrzymasz praktyczne informacje o aktualnych problemach przy przygotowaniu i późniejszym przeprowadzaniu inwentaryzacji za 2024 rok.

Na szkolenie zapraszamy: pracowników działów finansowych oraz działów administracji w jednostkach sektora finansów publicznych, a także osoby odpowiedzialne za ewidencję majątku, tj: Głównych Księgowych, Przewodniczących Komisji Inwentaryzacyjnej, Członków Komisji Inwentaryzacyjnej, Kierowników jednostek, a także Kierowników administracyjnych.

Agenda:

Część I merytoryczna
Prelegent: Piotr Rybicki

 • Na co zwrócić uwagę w procesie przygotowania do inwentaryzacji w jednostkach budżetowych (JB) i jednostkach samorządu terytorialnego (JST),
 • Jakie znaczenie dla procesu inwentaryzacji ma instrukcja i zarządzenie w sprawie inwentaryzacji,
 • Jak skutecznie zaplanować prace inwentaryzacji 2024,
 • Jaka jest rola Komisji Inwentaryzacyjnej i Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,
 • Najważniejsze wyzwania inwentaryzacji w 2024 roku.

Część II praktyczna
Prelegent: Dawid Suprynowicz
W tej części zapoznamy Państwa z następującymi funkcjonalnościami systemu Progman Majątek Web wspierającego codzienne obowiązki zarządzania majątkiem, będącym w dyspozycji jednostki, jak i usprawniającego proces inwentaryzacji.

 • Znakowanie składników majątku
 • Drukowanie kodów kreskowych dla umiejscowienia
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą tradycyjną, jak i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych (drukarka kodów kreskowych, kolektor danych).

Szkolenie poprowadzi: Piotr Rybicki - Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie: https://bit.ly/44P2cjU