Aktualności

24 maja 2024

Związek Powiatów Polskich w sprawie nowego systemu dochodów JST

W związku z trwającym procesem zmierzającym do stworzenia przez Ministerstwo Finansów nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego Związek Powiatów Polskich przedstawił swoje uwagi do proponowanych w ramach nowego systemu determinant służących do wyliczania potrzeb wyrównawczych.

Stanowisko Związku Powiatów Polskich zostało przedstawione podczas majowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz przekazane Ministrowi Finansów.

Z pełną treścią uwag ZPP można zapoznać się poniżej.


Załączniki