Aktualności

28 maja 2024

Nadzór starosty nad OSK, SKP i innymi podmiotami systemu - bezpłatne szkolenie, 13 czerwca 2024 r.

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane „Nadzór starosty nad ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów i innymi podmiotami systemu”, które odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w godzinach 9:00-13:00 

W jakiej formie powinien być zatrudniony diagnosta? Jak często starosta powinien przeprowadzać kontrolę stacji kontroli pojazdów (SKP)? W jaki sposób ustalić niekaralność przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców (OSK)? Czy starosta powinien podać do publicznej wiadomości analizę dotyczącą OSK wykreślonych z rejestru, a także informację o braku skarg na dany OSK? Tych, a także innych praktycznych zagadnień dotyczyło będzie szkolenie organizowane przez Związek Powiatów Polskich.

Prawo o ruchu drogowym, a także ustawa o kierujących pojazdami przewidują obowiązki starosty związane z nadzorem odpowiednio nad SKP i OSK. Mając na uwadze, że tematyka ta niejednokrotnie jest niejednoznaczna i powoduje problemy interpretacyjne, Związek Powiatów Polskich - wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez samorządy powiatowe - realizuje szkolenie, którego celem jest pomoc w prawnym i praktycznym wyjaśnieniu najbardziej newralgicznych kwestii. Proponowane szkolenie ma na celu przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, a przede wszystkim omówienie zgłoszonych do ZPP przez starostwa pytań (w formie Q&A). Ma to ugruntować i poszerzyć dotychczasową wiedzę uczestników.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia  

Na zgłoszenia oczekujemy do 11 czerwca 2024 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.
 


Załączniki