Aktualności

3 czerwca 2024

Lokalny parlament, czyli zadania, struktura i codzienność działania rad - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia pierwszego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Czym jest statut JST? Jakie są organy JST? Jak wygląda organizacja wewnętrzna pracy rady? Jaką rolę i zadania mają przewodniczący rady oraz komisje rady? Czym są kluby radnych? Jak powinna pracować rada? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi, oglądając webinar dostępny poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Pierwsze szkolenie zatytułowane "Lokalny parlament, czyli zadania, struktura i codzienność działania rad" prowadzi zastępca dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.

Webinar otwiera całą serię, w której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci podpowiedzą, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych oraz ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już jutro na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy drugi webinar zatytułowany "Nie zawsze w tej samej roli, czyli różne oblicza wójta i starosty".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo