Aktualności

4 czerwca 2024

Nie zawsze w tej samej roli, czyli różne oblicza wójta i starosty - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Jaki charakter i zadania ma organ wykonawczy w gminie i powiecie? Jakie są zadania organu administracji publicznej? Jakie role pełni wójt, a jakie starosta? Na te wszystkie pytania znajdą Państwo odpowiedzi, oglądając webinar zamieszczony poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Szkolenie zatytułowane "Nie zawsze w tej samej roli, czyli różne oblicza wójta i starosty" prowadzi zastępca dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.

Webinar ten jest kolejnym z serii, w ramach której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci wyjaśnią, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych, a także ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już jutro na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy trzeci webinar zatytułowany "Generałowie potrzebują armii, czyli rola urzędu w jednostce samorządu".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo