Aktualności

6 czerwca 2024

Radny niekoniecznie bezradny, czyli prawa radnego - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń realizowanych w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Dostęp radnego do informacji, prawo do kontroli, prawo do diet oraz szczególna ochrona stosunku pracy radnego to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas webinaru, dostępnego poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Szkolenie zatytułowane "Radny niekoniecznie bezradny, czyli prawa radnego" prowadzi ekspertka Biura ZPP, radca prawny Patrycja Grebla-Tarasek.

Webinar ten jest częścią serii, w ramach której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci wyjaśnią, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych, a także ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już jutro na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy piąty webinar zatytułowany "Nie tylko prawa, czyli obowiązki radnego".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo