Aktualności

7 czerwca 2024

Nie tylko prawa, czyli obowiązki radnego - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń realizowanych w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Główne podstawy prawne, ślubowanie, podstawowe obowiązki radnego, tajemnice prawnie chronione, obowiązek wstrzymania się od głosu w przypadku konfliktu interesów, obowiązki i ograniczenia związane z łączeniem funkcji i stanowisk, oświadczenia majątkowe, interpretacje i zapytania oraz szczególne obowiązki przewodniczącego rady - to niektóre z zagadnień poruszonych podczas webinaru, dostępnego poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Szkolenie zatytułowane "Nie tylko prawa, czyli obowiązki radnego" prowadzi ekspert Biura ZPP, radca prawny Adrian Pokrywczyński.

Webinar ten jest częścią serii, w ramach której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci wyjaśnią, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych, a także ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już w poniedziałek na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy szósty webinar zatytułowany "Jak nie stracić mandatu? Czyli radny nie wszystko czynić może".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo