Aktualności

11 czerwca 2024

Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym - bezpłatny webinar

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego z cyklu ośmiu eksperckich szkoleń realizowanych w ramach serii "Poradnik samorządowy na nową kadencję".

Podstawy prawne stosowania zasad techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym, ogólne zasady legislacji, budowa przepisów, systematyzacja przepisów, struktura aktu prawa miejscowego oraz sprostowania błędów, zmiana aktu i tekst jednolity - to niektóre z zagadnień poruszonych podczas webinaru, dostępnego poniżej oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/).

Szkolenie zatytułowane "Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym" prowadzi ekspertka Biura ZPP, radca prawny Katarzyna Liszka-Michałka.

Webinar ten jest częścią serii, w której eksperci ZPP prezentują praktyczne kompendium wiedzy na temat kluczowych zasad, obowiązków, uprawnień i procedur związanych z realizacją obowiązków wynikających ze zmiany kadencji w JST.

Dzięki szkoleniom z cyklu „Poradnik samorządowy na nową kadencję” zdobędą Państwo merytoryczną wiedzę i praktyczne umiejętności. Nasi eksperci wyjaśnią, jaką rolę pełni urząd w jednostce samorządu, jakie są relacje między organem stanowiącym a urzędem oraz jakie zadania spoczywają na organie wykonawczym. Dowiedzą się Państwo, jakie procedury obowiązują podczas pierwszych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw, a jakie podczas przygotowywania projektów uchwał. Poznają Państwo prawa i obowiązki włodarzy oraz radnych, a także ograniczenia, do których muszą się stosować, aby nie utracić mandatu.

Już jutro na stronie głównej Związku Powiatów Polskich (www.zpp.pl) oraz na portalu szkoleniowo-edukacyjnym TV ZPP (http://tv.zpp.pl/) opublikujemy ostatni, ósmy webinar zatytułowany "Pieniądze się liczą, czyli rola rady w gospodarce finansowej".

Cykl szkoleń powstał przy współpracy z Wolters Kluwer Polska.


Materiały wideo