Aktualności

13 czerwca 2024

Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

12 czerwca zebrał się Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W agendzie spotkania w formule on-line znalazły się trzy projekty aktów prawnych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

O projekcie pisaliśmy nieraz. Jego głównym celem jest wprowadzenie Miejskich Planów Adaptacji jako dokumentu planistyczno-strategicznego, ale bez rangi aktu prawa miejscowego. Samorządy przesłały sporo uwag. Związek Powiatów Polskich i Unia Metropolii Polskich dopytywały o relacje z innymi dokumentami strategicznymi. Zwracano też uwagę na kwestię planowanych wymogów w zakresie procentowego objęcia powierzchnią biologicznie czynną terenów zielonych. Dla samorządów wojewódzkich kluczowe natomiast są kwestie organizacyjne w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska – według nich proponowane zmiany tylko wzmacniają centralizację w tym zakresie.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.