Aktualności

26 stycznia 2018

Samorządy odmówiły uzgodnienia ustawy o jawności

fotolia.pl

23 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W agendzie spotkania znalazły się następujące kwestie:

  1. Funkcjonowanie ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce – omówienie wniosków, postulatów, rekomendowanych kierunków zmian; „Analiza i ocena funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce” – wnioski i rekomendacje stanowiący załącznik do sprawozdania z prac Międzyresortowego zespołu do spraw oceny funkcjonowania ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Dyrektor RCB poinformował, że dokument jest ostateczny i nie podlega uzupełnieniom i zmianom. Obecnie opracowywany jest plan realizacji zaleceń z raportu, tj. zmiany legislacyjne. Wszelkie uwagi strony samorządowej zostaną przeanalizowane w ww. kontekście; dodatkowo będzie można zgłaszać uwagi w toku konsultacji publicznych projektów zmian ustaw. Dyrektor RCB zaznaczył, że dokument był przygotowywany w komunikacji z JST. Tekst Analizy został rozesłany do 17 najbardziej poszkodowanych powiatów i 30 gmin. Odpowiedziało 13 powiatów i 22 gminy.

Przewodniczący strony samorządowej zaznaczył, że raport jest obarczony wadami. Zawiera wiele nieścisłości i nieprawdziwych stwierdzeń. Zaapelował, by strona rządowa przy projektowaniu zmian wprawnych miała na uwadze zastrzeżenia samorządów.

Więcej w Dzienniku Warto Wiedzieć.