Aktualności

9 marca 2018

Podwyżki i wynagrodzenie nauczycieli oraz subwencja oświatowa - dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji

fotolia.pl

6 marca br. odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas spotkania omówiono kwestię zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, podwyżek zaplanowanych od 1 kwietnia br. a także sposób podziału subwencji oświatowej w perspektywie kolejnych lat.

1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt został uzgodniony z uwagami, że co do zasady skutki finansowe winny być rekompensowane, a w uzasadnieniu powinien znaleźć się zapis, że rozporządzenie może wywołać skutki finansowe dla JST, w zależności od przyjętych przez nie regulaminów wynagradzania nauczycieli.  Przy okazji samorządowcy zwrócili uwagę, że początkujący nauczyciele zarabiają żenująco mało. Opinia do projektu była opinią wiążącą zgodnie z decyzją Komisji Wspólnej.

2. Podwyżki dla nauczycieli w subwencji na 2018 r.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym, Grzegorz Pochopień przedstawił prezentację dotyczącą podwyżek dla nauczycieli – samorządowcy zgłosili wniosek o jej przekazanie stronie samorządowej.  Jak wskazał podwyżka o 5% daje 1,949 mld zł – uwzględnia podwyżki w wysokości 5,35%.

Kolejno głos zabrali przedstawiciele strony samorządowej obecni na posiedzeniu.

Dalsza część relacji z posiedzenia w Dzienniku Warto Wiedzieć.