Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Bogdan Zieliński
  Starosta Wysokomazowiecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Ludowa 15a
  18-200 Wysokie Mazowieckie
  woj. podlaskie

  e-mail powiatu: powiat@wysokomazowiecki.pl

  tel. +48 86 275 24 17
  fax: +48 86 275 31 53

  Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie finansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie pomocy społecznej (finansowanych z EFRR) w połączeniu z realizacją działań finansowanych z EFS dla podmiotów zlokalizowanych poza Białostockim Obszarem Funkcjonalnym

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie oceny rozmiaru szkód łowieckich

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie braku uproszczonego planu urządzenia lasu na realizację zawartych przez starostów z nadleśniczymi porozumień dotyczących obowiazku legalizacji drewna pochodzącego z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie przedłużenia terminu wejścia w życie wymogu posiadania całodobowego londowiska dla helikopterów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowiaw sprawie zmian w systemie finansów publicznychw sprawie zarządzania drogami powiatowymi

  Do pobrania

  Stanowiska.pdf

 • 2012
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

  W sprawie utrzymania dotychczasowych przepisów prawnych dotyczących systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf