Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Piotr Babicki
  Starosta Starachowicki

  Starostwo Powiatowe
  ul. dr. Wł. Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  woj. świętokrzyskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiat.starachowice.pl

  tel. +48 41 276 09 00
  fax: +48 41 276 09 02

  Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2018
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  skierowane do mieszkańców województwa w związku z nieprawdziwymi informacjami podawanymi przez niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektowanych zmian legislacyjnych zmierzających do likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  wyrażające sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wprowadzenia zmian w systemie dziedzinowym „PUMA” wdrożonym w ramach projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w celu przywrócenia jego zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie proponowanego projektu ustawy o rzeczniku konsumentów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie wprowadzających system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  w sprawie integralności województwa świętokrzyskiego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego

  dotyczące implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf