Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Czas

Zakończenie naboru za:
Zakończono
Rozpoczęcie szkolenia za:
-371 dni

Związek Powiatów Polskich oraz Starostwo Powiatowe w Lipsku
zapraszają na szkolenie dedykowane
Pracownikom Wydziałów Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostw Powiatowych i Miast na prawach powiatu

które odbędzie się 30 maja 2019 roku w sali konferencyjnej (I piętro)
Starostwa Powiatowego w Lipsku ul. Rynek 1.


Ochrona gruntów rolnych i leśnych to problematyka znajdująca się poza głównym nurtem omawianych często problemów – jednak nie mniej ważna. Szczególnie z powodu nieustającego rozwoju przemysłu oraz budownictwa mieszkalnego, ze zjawiskiem suburbanizacji na czele.

Ponadto rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin, a więc zagadnienia związanego nieodzownie z tematem szkolenia, była przedmiotem kontroli NIK (wyniki zostały upublicznione 12 lutego 2019 r.). Z tego raportu wyłania się szereg różnych nieprawidłowości.

Proponowane szkolenie ma na celu z jednej strony przypomnienie podstawowych pojęć i rozwiązań, z drugiej omówienie praktycznych problemów w oparciu o orzecznictwo sądów. Celem szkolenia jest ugruntowanie dotychczasowej wiedzy uczestników, a także jej poszerzenie. W końcowym efekcie szkolenie powinno doprowadzić do zwiększenia się liczby decyzji wydawanych w tych sprawach niepodlegających uchyleniom oraz skuteczniejszego egzekwowania obowiązków wynikających z ustawy. Pośrednio powinno to doprowadzić do poprawy stanu otaczającego nas środowiska.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rozpoczęcie szkolenia 2019-05-30
Zakończenie naboru 2019-05-26
Tylko dla członków ZPP TAK
Dla kogo Starostwa Powiatowe, Miasta na Prawach Powiatu
Limit uczestników na Powiat/Miasto 5
Lokalizacja szkolenia Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1.