Jak zrealizować działanie animacyjne w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe?

Czas

Zakończenie naboru za:
Zakończono
Rozpoczęcie szkolenia za:
-234 dni

Biuro Programu „Niepodległa”, Związek Powiatów Polskich oraz
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

zapraszają na szkolenie przeznaczone dla
pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych

które odbędzie się 18 listopada 2019 roku,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-959 Rzeszów
Rozpoczęcie o godz. 10:00

Warsztaty skierowane są przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób zainteresowanych realizacją projektów animacyjnych. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z definicją działań animacyjnych, poznają narzędzia przydatne przy realizacji projektów dotyczących dziedzictwa, w tym projektów finansowanych z programów dotacyjnych Biura Programu „Niepodległa” oraz zaprojektują własne działania.

W szkoleniu mogą wziąć udział w pierwszej kolejności przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rozpoczęcie szkolenia 2019-11-18
Zakończenie naboru 2019-11-15
Tylko dla członków ZPP NIE
Dla kogo Starostwa Powiatowe, Miasta na Prawach Powiatu
Lokalizacja szkolenia Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-959 Rzeszów
Więcej informacji o szkoleniu https://zpp.pl/storage/files/2019-11//46c80a378a08469e6f7241314c39227a5945.pdf