Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu – problemy praktyczne

Czas

Zakończenie naboru za:
Zakończono
Rozpoczęcie szkolenia za:
-232 dni

Związek Powiatów Polskich oraz Powiat Poznański
zapraszają na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane

Wymierzanie kar z tytułu niezgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu – problemy praktyczne

które odbędzie się 12 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

Uchwalona 19 lipca 2019 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła odpowiedzialność administracyjną właścicieli pojazdów za ich niezarejestrowanie w odpowiednim terminie – w przypadku pojazdów sprowadzonych z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo niezgłoszenie nabycia/zbycia – w przypadku pojazdu już wcześniej zarejestrowanego w Polsce. Kary administracyjne w tych sprawach ma wymierzać starosta. Niestety przepisy zostały zredagowane na tyle nieporządnie, że budzą liczne wątpliwości praktyczne – najlepszym tego dowodem jest zapowiedziany przez Ministerstwo Infrastruktury komunikat interpretacyjny mający wyjaśnić główne wątpliwości.
Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom wydziałów komunikacji obowiązującego stanu prawnego oraz interpretacja zagadnień budzących największe wątpliwości. Szkolenie powinno dać właściwą podstawę do stosowania przepisów w praktyce.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie szkolenia 2020-02-12
Zakończenie naboru 2020-02-06
Tylko dla członków ZPP TAK
Dla kogo Starostwa Powiatowe, Miasta na Prawach Powiatu
Limit uczestników na Powiat/Miasto 2
Lokalizacja szkolenia Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18
Więcej informacji o szkoleniu https://zpp.pl/artykul/1712-bezplatne-szkolenia-pt-wymierzanie-kar-z-tytulu-niezgloszenia-nabyciazbycia-pojazdu-problemy-praktyczne