Michał Liżewski podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich