Leszek Świętalski podczas XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich