Jerzy Stępień podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

2019-04-12

Jerzy Stępień (senator I i II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w latach 1997-1999, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006-2008 prezes TK) podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 3-4 kwietnia 2019 r., Warszawa.