Wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP