Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego