Prof. dr hab. Irena Lipowicz podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

2019-04-09

Prof. dr hab. Irena Lipowicz (posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2010-2015 Rzecznik Praw Obywatelskich, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 3-4 kwietnia 2019 r., Warszawa.