Przewodniczący Komisji Sejmowej Andrzej Maciejewski podczas XXV Zgromadzenia Ogólnego ZPP