Informacja o działalności ZPP w okresie od 30 marca do 13 maja 2019 roku