Nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna – ponowne ogłoszenie

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór na Moderatora Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) oraz Eksperta Tematycznej Grupy Roboczej (TGR) w obszarze Lokalna polityka społeczna – podobszar: Lokalna polityka zdrowotna – w ramach Projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” POWR.02.18.00-00-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie informujemy, że w stosunku do pierwszego ogłoszenia rozszerzono warunki udziału w postępowaniu.

Oferty należy składać do 23 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły i formularz oferty w załączniku.

Załącznik w word i pdf są tożsame pod względem treści.


Załączniki