Informacja o działalności ZPP w okresie od 29 września 2020 roku do 29 czerwca 2021 roku