Publikacje książkowe

15 września 2021

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – zagadnienia prawne. Bezpłatna publikacja ZPP

Związek Powiatów Polskich oddaje w Państwa ręce publikację pt. „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – zagadnienia prawne”.

Dla starostów rejestracja jachtów i jednostek pływających jest zadaniem nowym. W niniejszej publikacji można znaleźć wnioski dotyczące potrzebnych zmian w przepisach prawa, ale nie jest ona napisana w duchu „życzeniowym” – ma przede wszystkim pomóc rozwiązać problemy organów rejestrujących poprzez zabiegi interpretacyjne.

Publikacja jest pokłosiem szkoleń „Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów”, przeprowadzonych on-line w czerwcu 2021 r. we współpracy Urzędu Morskiego w Szczecinie (część dokumentowa i systemowa), Ministerstwa Infrastruktury (część dokumentowa) oraz Związku Powiatów Polskich
(część prawna).

Jej autorem jest: Bartłomiej Zydel - ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP.


Załączniki