Informacja o działalności ZPP w okresie od 15 września 2021 r. do 28 marca 2022 r.